Hlavná stránka

Oznamy 

Samospráva

O obci 

Organizacie v obci

 

Počitadlo prístupov

 

Elektronická úradná tabuľa obce Mikulášová

Výzva na predloženie ponuky 

 

Obec Mikulášová, ako verejný obstaravateľ v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO") Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

Názov zákazky:
Rekonštrukcia nevyužívaných objektov na športovú činnosť

Ikona pdfCelá výzva tu..

 

Dátum zverejnenia 2.10.2019

Výzva na predkladanie ponúk 

Názov zákazky:
Zvýšenie bezpečnosti v obci Mikulášová. 

POSTUP podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). 

Ikona pdfCelá výzva tu..

 

Ikona zip Všetky potrebné dokumenty sú na stiahnutie tu...

 

Dátum zverejnenia 25.10.2017

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Obec Mikulášová v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľnosti Obce Mikulášová z dôvodu osobitného zreteľa evidované na liste vlastníctva č. 189 v k. ú. Mikulášová za cenu podľa znaleckého posudku č. 20/2017 zo dňa 30.03.2017.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je zlý stav pozemkov, ich terén je náročný, ťažko využiteľný, vzduchom nad pozemkami je postavené elektrické vedenie vysokého napätia a v zemi je osadený optický telekomunikačný kábel, vytvárajú sa na nich čierne skládky, čím obci vznikajú náklady na ich odstraňovanie a udržiavanie ako aj na ich zabezpečenie a ochranu.

Ikona pdfPozemok parc. č. 309/49

 

Ikona pdfPozemok parc. č. 309/1

 

Ikona pdfPozemok parc. č. 309/53

 

Ikona pdfPozemok parc. č. 309/48

 

Ikona pdfPozemok parc. č. 309/44

 

Ikona pdfPozemok parc. č. 309/50

 

Ikona pdfPozemok parc. č. 309/52

 

Kontakt a bližšie informácie poskytne: Obecný úrad Mikulášová.

 

Zverejnené 10.8.2017

 

 

 

 

 

 

 

 


Erb obce

Pracovná doba

Pondelok
7:30 - 12:00
12:30 - 15:30

Utorok
7:30 - 12:00
12:30 - 15:30

Streda
7:30 - 12:00
12:30 - 15:30

Štvrtok
7:30 - 12:00
12:30 - 15:30

Piatok
7:30 - 12:00

Základné informácie

Samosprávny kraj
Prešovský

Región
Horný Šariš

Mikroregión
Makovica

Okres
Bardejov

Počet obyvateľov
130

Prvá písomná zmienka
1414

Matričný úrad
Nižná Polianka

Kontakt

Obecný úrad
Mikulášová 50
086 36 Nižná Polianka

Telefón
+421 54 479 91 37
+421 911 086 361

E-mail
obecmikulasova@gmail.com

 

Odkazy

Logo PSK