Hlavná stránka

Oznamy 

Samospráva

O obci 

Organizacie v obci

 

Počitadlo prístupov

 

Dobrovoľná požiarna ochrana
obce Mikulášová

V r. 1894 bola v obci založená hasičská čata, ktorej velil učiteľ Ján Kernasevič. V mimoriadnych prípadoch zasahoval aj hasičský oddiel s veliteľom Emanuelom Bereckým. Hasičský oddiel bol vyčlenený pre obce Mikulášová, Cernina, Šarišské Čierne a Kurima. Čata a oddiel v rámci organizačnej štruktúry patrili do XXXIV. Dubovianskej stotiny. Dobrovoľný hasičský zbor v obci bol pravdepodobne založený v druhej polovici 20. rokov 20. storočia. V r. 1939 mal zbor 10 členov a požiarnu techniku, ktorá pozostávala z ručnej dvojkolesovej striekačky, 80 m hadíc, 6 m savíc a lekárničky. Prácu DHZ riadil 5 členný výbor na čele s veliteľom Demeterom Petričkom. Ďalší členovia výboru boli: zástupca veliteľa Jozef Moroch, tajomník Peter Vasilčin, dozorca majetku Demeter Petričko a veliteľ oddielu samaritánov Juraj Riško. V novembri 1947 boli schválené nové stanovy DHZ, podľa ktorých vybor usmerňoval činnosť 12 členného zboru. V tomto období bol veliteľom Ján Grocký, zástupcom Michal Vasilčin, tajomníkom Peter Masica, pokladníkom Andrej Rusinko a správcom majetku Jozef Vyhinsky.

Na ustanovujúcej schôdzi MJ ČSPO v decembri 1954 okrem organizačných zmien došlo aj k voľbe nového výboru. Do funkcie predsedu bol zvolený Andrej Roztocký, veliteľom sa stal Michal Klim, referentom pre prevenciu Andrej Kosár, referentom pre výcvik Andrej Jackanin a hospodárom Ján Žák. Nevyhovujúci hasičský sklad bol v r. 1954 nahradený novostavbou požiarnej zbrojnice, ktorá bola postavená nákladom 28 500 Kčs. Časom však ani táto budova už nevyhovovala potrebám a v r. 1975-1976 bola postavená nová požiarna zbrojnica s finančným nákladom 120 tis. Kčs. Funkciu predsedu hasičského zboru od r. 1958 postupne zastávali Jozef Vyhinský, Michal Klim, Juraj Riško, Michal Rusinko, Peter Olenčin, Peter Kosár. Viac ako 15 rokov je vo funkcii Peter Rusiňák. Veliteľskú funkciu vykonávali Peter Kurtý, Andrej Rusinko, Jozef Masica, Peter Olenčin Vladimír Kosár a v súčasnosti Peter Roztocký. Počet členov hasičského zboru sa v minulosti pohyboval v rozpätí od 20 do 30 členov, v r. 2005 mal DHZ 30 členov.

Podklady: Knižná publikácia História a súčasnosť hasičstva v okrese Bardejov

 

 

 

 

 

 

 

 


Erb obce

Pracovná doba

Pondelok
7:30 - 12:00
12:30 - 15:30

Utorok
7:30 - 12:00
12:30 - 15:30

Streda
7:30 - 12:00
12:30 - 15:30

Štvrtok
7:30 - 12:00
12:30 - 15:30

Piatok
7:30 - 12:00

Základné informácie

Samosprávny kraj
Prešovský

Región
Horný Šariš

Mikroregión
Makovica

Okres
Bardejov

Počet obyvateľov
130

Prvá písomná zmienka
1414

Matričný úrad
Nižná Polianka

Kontakt

Obecný úrad
Mikulášová 50
086 36 Nižná Polianka

Telefón
+421 54 479 91 37
+421 911 086 361

E-mail
obecmikulasova@gmail.com

 

Odkazy

Logo PSK

Logo naturpack